Gouden bruiloft Jacobus en Egberdina Ebbenn-Janssen

 

Gouden Bruiloft.  "Schijndelse krant 1 mei 1953"

Maandag 11 Mei belooft het op de Kerkendijk groot feest te worden, want dan zal het echtpaar Jac. Ebbenn en Egb. Janssen de dag herdenken, waarop zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Het zijn nog krasse oudjes ondanks hun 72-jarige leeftijd, en hun 15 kinderen, 22 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen hopen van deze dag een onvergetelijke te maken. Deze huldiging hebben zij verdiend, want beiden hebben er hard voor moeten werken. Zoals men weet waren beiden indertijd werkzaam bij de Spoorwegen, de bruidegom als lijnwerker en de bruid als overwegwachteres. De heer Ebbenn was zelfs nog werkzaam bij de aanleg van de spoorlijn Boxtel - Gennep, de bekende oude N.B.D.S.-lijn. 35 Jaren van trouwe dienst heeft hij daarbij als beambte gesleten, waarbij de bruid hem trouw terzijde stond. Men begon aan de Ollandse overweg in wachtpost 6, daarna in Eerde en vervolgens kregen zij verschillende standplaatsen in midden-Limburg. Op 3 Mei 1937 kwam Ebbenn op wachtgeld en werd toen eindelijk zijn wens vervuld om weer in Schijndel te komen wonen, waar zij op Kerkendijk 5 intijds een huis hadden aangekocht. Hier wonen zij nu reeds 15 jaren en zagen hun verschillende kinderen intussen een eigen gezin stichten.
Het zijn een paar geziene oudjes en de buurt heeft bijtijds een commissie gevormd, die er voor zal zorgdragen, dat het uiterlijk ook een feestelijk karakter draagt.
Om half tien wordt er in de Paulusparochie een H. Mis tot hun intentie opgedragen en de stoet, die hun hierbij naar de kerk zal vergezellen, belooft iets aparts te worden, ja zelfs uniek voor Schijndel en mogelijk voor Nederland.

 

Hieronder de oorspronkelijke tekening en vergunning van het huis aan de Kerkendijk 5 dd.29-07-1932

Gouden huwelijksfeest. "Schijndelse krant 16 mei 1953"

Onder prachtige weersomstandigheden begaf het Gouden Paar Ebbenn – Janssen zich met familie en buurt naar de Sint Pauluskerk om daar een plechtige Jubilémis bij te wonen.
De stoet was werkelijk iets unieks voor Schijndel en verre omgeving, want men had de oudjes met familie laten plaatsnemen in een trein.
Zoals men weet zijn beiden jarenlang beambte geweest bij de Nederlandse Spoorwegen en daarom was het zeer vernuftig bedacht om op deze gedenkwaardige dag nog eens een trein voor de dag te halen en daarin het Gouden Paar naar de kerk te laten reizen.
De trein, U kent ze wel, de bekende treintjes van tentoonstellingen en dergelijke, was aardig versierd en trok, vooraf gegaan door een grote groep bruidjes, vanzelfsprekend veel belangstelling.
Na de Heilige Mis werd nog een extra rondrit gemaakt door Schijndel en de beide oudjes gingen er erg trots op voorop in de eerste wagen te mogen zitten achter de machine.
Des avonds bracht de harmonie de traditioneel geworden serenade aan het ouderlijk huis, waarbij door de heer N. Verhagen en de bruidegom hartelijke woorden werden gesproken.
Als gebruikelijk zorgde de buurt voor een passende versiering en voor een vlot verloop van het officiële gedeelte van deze geslaagde gouden bruiloft.